CJENOVNIK

USLUGA CIJENA
Višepovršinska plomba 50KM
Indirektno prekrivanje pulpe 30KM
Direktno prekrivanje pulpe 30KM
Prva pomoć 20KM
Jednopovršinska plomba 40KM
USLUGA CIJENA
Odstranjivanje bolesnog korijena ( jednokanalni ) 30KM
Odstranjivanje bolesnog korijena (dvokanalni ) 35KM
Odstranjivanje bolesnog korijena (višekanalni) 40KM
Stavljanje lijeka 10KM
Završno punjenje, po kanalu 30KM
Amputacija (vitalna,mortalna) 40KM
Revizija punjenja po kanalu 20KM
Stavljanje Toxavit-a 20KM
USLUGA CIJENA
Vađenje mliječnih zuba 20KM
Fluorizacija 20KM
Uklanjanje mekih i čvrstih naslaga 40KM
Air Flow 60KM
Zalivanje fisura 20KM
USLUGA CIJENA
Totalna proteza 300KM
Totalna proteza sa mrežicom 350KM
Parcijalna akrilatna proteza 300KM
Parcijalna skeletirana proteza (Wissil) 700KM
Individualizovana proteza 2000KM
ClearFrame 1000KM
Valplast proteza 500KM
Proteza na implantima 800KM
Metalokeramoička krunica 200KM
Bezmetalna cirkonijum krunica 400KM
Prettau krunica 500KM
Emax krunica 500KM
Krunica na zlatu 250KM
Nadogradnja fiber glass kočićem 70KM
Metalna nadogradnja 70KM
Žabica 70KM
Privremena krunica 40KM
Skeletnaveza (atečment) 150KM
Ljuspice Veener 500KM
Lumineri 500KM
Inlay keramički 200KM
Inlay CAD CAM 300KM
Onlay keramički 250KM
Onlay CAD CAM 300KM
Overlay 200KM
Overlay CAD CAM 300KM
Hibridni most na implantima 600KM
USLUGA CIJENA
Izbjeljivanje zuba 400KM
Postavljanje cirkona 50KM
Uvećanje i korekcija usana (1 kubik) 500KM
Fileri (eliminacija bora, 1 kubik) 500KM
USLUGA CIJENA
Uklanjanje kamenca i poliranje zuba 40KM
Odstranjivanje paradontološkog džepa 20KM
USLUGA CIJENA
Mobilni aparatić 300KM
Udlaga za bijeljenje 100KM
Udlaga za bruksizam 100KM
Fiksni aparat sa običnim metalnim bravicama 1200KM
Fiksni aparat sa estetskim safirnim bravicama 1500KM
Fiksni aparat sa metalnim samoligirajućim bravicama 1600KM
Fiksni aparat sa estetskim samoligirajućim bravicama 2000KM
USLUGA CIJENA
Vađenje zuba 30KM
Komplikovano vađenje zuba 60KM
Vađenje zuba sa šivanjem 70KM
Rasijecanje vilice (incizija) 70KM
Vađenje zuba rasijecanjem vilice (ekscizija) 100KM
Uklanjanje tkiva iznad zuba (cirkumcizija ) 100KM
Nivelacija viličnog grebena po kvadrantu 120KM
Hirurško vađenje zuba 100KM
Hirurško vađenje umnjaka 200KM
Uklanjanje vrha korijena (apikotomija) 200KM
Uklanjanje ciste (cistektomija) 200KM
Primarno zatvaranje sinusa 150KM
Reimplantacija zuba 160KM
Vestibuloplastika 200KM
Ugradnja vještačke kosti po zubu 200KM
Operacija sinusa 500KM
Gingivektomija po zubu 90KM
Uklanjanje vezivne resice (frenektomija) 120KM
Produbljivanje forniksa 200KM
Dentalni implantat Mis 1200KM
Dentalni implant Direct 1000KM
Dentalni implant Straumann 1400KM
Individualizovani CAD CAM abatmen(titanijum,čelik,cirkonijum) 400KM
Fabrički abatmen 300KM
Kuglice za protezu na implantima 500KM
Prečke za protezu na implantima 500KM